เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 17 กรกฎาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 17 กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 11 กรกฎาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 11 กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 3 กรกฎาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 3 กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 26 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 26 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 19 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 19 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 13 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 13 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 5 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 5 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 29 พฤษภาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 29 พฤษภาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560


ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์

ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 8 พฤษภาคม 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560


ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์