เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - กุนเชียง

สารบัญ

กุนเชียง

              เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกึ่งแห้ง มีลักษณะเนื้อหยาบ

             ส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อหมู ๑๔ กิโลกรัม มันหมู ๖ กิโลกรัม เกลือไนไตรท์ (เกลือแกงผสมโซเดียมไนไตรท์) ๔๔๐ กรัม น้ำตาล ๒.๔ กิโลกรัม โซเดียมอิริทธอเบท ๔๐ กรัม และน้ำสะอาด ๑ กิโลกรัม

             นำเนื้อหมูและมันหมูมาบดหยาบ แล้วคลุกผสมกับส่วนผสมอื่นๆ จนเข้ากันดี นำมาบรรจุไส้หมูสดหรือแห้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒๘ - ๓๐ มิลลิเมตร มัดเป็นท่อนๆ ความยาว ๖ นิ้ว แล้วนำไปแขวนในเตาอบอุณหภูมิ ๖๐ C จนกระทั่งแห้ง ใช้เวลาในการอบนานประมาณ ๓๐ ชั่วโมง มีความชื้นประมาณ ๒๕ %

           การเก็บรักษากุนเชียงอาจแขวนไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อไม่ให้ราขึ้นได้ หรือเก็บไว้ในถุงสุญญากาศที่อุณหภูมิห้องได้นานเป็นเดือน เวลารับประทานให้นำไปนึ่ง ทอด หรือย่างตามความต้องการ คุณค่าทางโภชนาการมีดังนี้ โปรตีน ๒๐.๗๑ % ไขมัน ๒๘.๖๘ %   ความชื้น ๒๕.๒๖ % และเถ้า ๓.๗๕ %