เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - แฮมต้ม

สารบัญ

 

แฮมต้ม

              เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศทางยุโรป ผลิตจากเนื้อหมูโดยใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดงล้วน ๑๐ กิโลกรัม ฉีดน้ำเกลือ (brine) ที่มีความเค็ม ๑๐ % จำนวน ๓ ลิตร เข้าไปในเนื้อหมู (๓๐ % ของเนื้อหมู) แล้วแช่เนื้อหมูทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ ๒ C นาน ๒๔ ชั่วโมง

              จึงนำมาเข้าเครื่องนวด นาน ๘ ชั่วโมง บรรจุในพิมพ์ขนาด ๑๐×๑๐×๒๕ เซนติเมตร นำไปต้มที่อุณหภูมิ ๗๕ C นาน ๓ ชั่วโมง แล้วลดอุณหภูมิโดยแช่ในน้ำเย็นอุณหภูมิ ๑๐ C นาน ๓๐ นาที จึงเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ ๒ C

             เมื่อต้องการจำหน่ายจึงนำแฮมต้มออกจากพิมพ์และนำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ หนา ๒ มิลลิเมตร บรรจุในถุงสุญญากาศ การเก็บรักษาแฮมต้ม ให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ C และควรบริโภคให้หมดภายใน ๒-๓ วัน แฮมต้มมีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้ โปรตีน ๑๙.๓๑  % ไขมัน ๑.๕๖ % ความชื้น ๗๕.๗๑ % และเถ้า ๒.๗๖ %

meatproduct-14

meatproduct-15