เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - หมูทุบ

สารบัญ

หมูทุบ

            เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานสำหรับเผยแพร่แก่ผู้สนใจ สูตรนี้มีส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดงล้วน ๕ กิโลกรัม น้ำตาลทราย ๑.๔ กิโลกรัม เกลือ ๗๕ กรัม ซีอิ้วขาว ๒๕๐ กรัม โซเดียมอีริทธอเบท ๒๕ กรัม

          โดยนำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ มีความหนา ๕ มิลลิเมตร หมักในส่วนผสมดังกล่าวเก็บไว้ในตู้เย็น ๑ คืน แล้วผึ่งแดดให้แห้งพอหมาด นำไปอบจนสุกที่อุณหภูมิ ๑๕๐ C นาน ๕ นาที และทุบขณะที่ยังร้อนอยู่เพื่อให้เส้นใยขยายออกและขึ้นฟู

          อบอีกครั้งให้แห้งกรอบ ที่อุณหภูมิ ๑๕๐ C นาน ๑ นาที จึงบรรจุถุงพลาสติกชนิด PP (polypropylene) และใส่ซองบรรจุสารดูดความชื้นและสารดูด oxygenที่เรียกว่า moisture absorbent และ oxygen absorbent เพื่อป้องกันความชื้นและการขึ้นรา

          สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องปกติได้นาน ไม่ควรบรรจุในถุงสุญญากาศเพราะจะเกิดการแตกหักเนื่องจากการดูดอากาศของเครื่องบรรจุสุญญากาศ คุณค่าทางโภชนาการมีดังนี้ โปรตีน ๓๖.๖๙  % ไขมัน ๕.๙๕ % ความชื้น ๓.๓๒  % เถ้า ๓.๘๑ %

meatproduct-16