เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - เบตอน สันนอกรมควัน

สารบัญ

 

เบคอน (bacon) และสันนอกรมควัน (back bacon หรือ kasseler)

 

               เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศทางยุโรป ผลิตจากชิ้นส่วนต่างๆ ของสุกร ได้แก่ สามชั้น สันนอก นำมาฉีดน้ำเกลือ (brine) ๓๐ % ผ่านการนวดแล้วนำไปรมควัน เพื่อให้ได้กลิ่นควัน   สำหรับเบคอนทำจากสามชั้น ให้นำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ หนา ๒ มิลลิเมตร ส่วนสันนอกรมควัน (back bacon หรือ kasseler) ทำจากสันนอก หั่นเป็นแผ่นหนา ๕ - ๒๐ มิลลิเมตร ตามความต้องการ

              ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่สุก ต้องนำมาผ่านความร้อน เช่น เบคอน นำมาทอด ส่วนสันนอกรมควันมีลักษณะกึ่งสุก อาจนำมาทำให้ร้อนในระยะเวลาสั้นๆ ทอดหรือนึ่งก็ได้  การเก็บรักษาเบคอน และสันนอกรมควัน ให้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -๑๘ C คุณค่าทางโภชนาการของเบคอนมีดังนี้ โปรตีน ๑๔.๔๐ % ไขมัน ๔๔.๙๘ % ความชื้น ๓๗.๗๙ % และเถ้า ๑.๙๓ % ส่วนสันนอกรมควัน มีโปรตีน ๒๒.๘๓  % ไขมัน ๑.๑๓ % ความชื้น ๖๓.๖๖ % และเถ้า ๑.๘๘ %

meatproduct-11

meatproduct-12

meatproduct-13